user warning: Table './tatraclimb/node_comment_statistics' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT last_comment_timestamp, last_comment_name, comment_count FROM node_comment_statistics WHERE nid = 43 in /nfsmnt/hosting1_1/a/0/a08da597-3b51-41ce-820b-2232fa3c3de0/tatraclimb.sk/web/modules/comment/comment.module on line 596.

Obchodné podmienky

Nakoľko počasie a jeho zmeny, lavínová situácia, duševné a telesné dispozície klientov môžu spôsobiť potencionálne ohrozenie bezpečnosti skupiny pri pohybe v horskom teréne vyhradzuje si horský vodca právo kedykoľvek v priebehu aktivity túto zmeniť, alebo úplne ukončiť v záujme ochrany života a zdravia osôb ktoré vedie. V takom prípade bude operatívne zvolený iný náhradný program. Klient, ktorý si objednal  niektorý z programov TatraClimb, je o tom upovedomený a súhlasí s tým.


Poplatok za túru sa platí v deň výstupu ak nebolo dohodnuté inak. Ak sa túra zruší po vzájomnom dohovore na mieste stretnutia, prináleží horskému vodcovi TatraClimb čiastka 30 EUR, ktorá pokrýva jeho náklady spojené s príchodom na miesto stretnutia. Ak sa už túra začala a počasie, alebo podmienky ju neumožnili ukončiť, platí klient 50% ceny. Ak k tomuto dôjde po vstupe do terénu kde sa už používa na istenie lano, platí klient 100% ceny. V prípade, že túra nemohla byť absolvovaná kvôli klientovi (nedostatočná kondícia, zlý zdravotný stav...), prináleží vodcovi TatraClimb plná suma.

  

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti